Het venijnige verschil tussen opschorten en stopzetten van loon

In mijn vorige blog over mondkapweigering besprak ik de vraag of een werknemer die weigert een mondkapje te dragen recht heeft op loon. De conclusie luidde dat dit niet het geval is. Mits de instructie van de werkgever redelijk is en er geen zwaarwegende redenen zijn voor de weigering van de werknemer. In deze blog ga ik in op de vraag of de werkgever het loon moet stopzetten of opschorten als de werknemer weigert een mondkapje te dragen. Er zit namelijk een venijnig verschil tussen opschorten en stopzetten van loon.

Wanneer mag je het loon stopzetten?

In Nederland geldt als hoofdregel: geen arbeid, wel loon. Tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Bijvoorbeeld omdat de werknemer met vakantie is gegaan naar een code oranje gebied. Tijdens de quarantaine periode heeft de werknemer geen recht op loon. Als hij niet thuis kan werken. Zie mijn blog over ontslag wegens liegen over de vakantiebestemming.

Stopzetten van loon is ook aan de orde wanneer een zieke werknemer weigert de instructies van werkgever op te volgen om passende arbeid te verrichten.

Wanneer mag je het loon opschorten?

De werkgever mag de betaling van het loon opschorten wanneer een werknemer zich ziek heeft gemeld en bijvoorbeeld weigert op het spreekuur van de bedrijfsarts te komen. Dan kan de werkgever namelijk niet controleren of de werknemer wel echt ziek is. Als prikkel om toch maar naar de bedrijfsarts te gaan mag de werkgever het loon opschorten.

Opschorten of stopzetten van loon: een venijnig verschil

Opschorting van het loon betekent dat de werknemer alsnog met terugwerkende kracht recht heeft op loon. Zodra de reden voor de opschorting komt te vervallen.

Stel een werknemer meldt zich ziek. Je bedrijfsarts nodigt hem uit voor een gesprek. Maar je werknemer komt niet opdagen. Dan waarschuw je de werknemer schriftelijk dat hij alsnog naar de bedrijfsarts moet. En je informeert hem dat het loon wordt opgeschort zolang jij als werkgever niet kan controleren of hij echt ziek is.

Mogelijk kiest de werknemer dan eieren voor zijn geld en gaat alsnog naar de bedrijfsarts. Stel dat deze vervolgens vaststelt dat de werknemer inderdaad echt ziek is. In dat geval moet de werkgever alsnog met terugwerkende kracht het loon doorbetalen.

Maar stel dat je als werkgever het loon hebt stopgezet omdat je werknemer naar een code oranje gebied is geweest. Deze werknemer kan niet thuis werken. Dus heeft hij volgens de overheid geen recht op loon.

Als de quarantaine periode voorbij is komt je werknemer weer naar het werk. Vanaf dat moment heeft hij weer recht op loon. Maar niet met terugwerkende kracht. Want de werknemer is het recht op loon over de quarantaine periode definitief kwijt.

Maak een bewuste keuze tussen opschorten of stopzetten van loon

Het is dus belangrijk dat je als werkgever een bewuste keuze maakt als je werknemer geen mondkapje wil dragen op de werkvloer. Als je kiest voor opschorting moet je alsnog het loon met terugwerkende kracht uitbetalen. Zodra de werknemer bijvoorbeeld na twee weken besluit alsnog het mondkapje te dragen.

Maar als je kiest voor stopzetten hoeft dat niet. Als de werknemer na twee weken alsnog het mondkapje gaat dragen (en hij is nog in dienst) dan is hij zijn loon voorgoed kwijt over de dagen dat hij geweigerd heeft.

Ik vind dat een werknemer geen recht heeft op loon wanneer hij weigert de instructie op te volgen om een mondkapje te dragen. Tenzij de werknemer een goede reden heeft. Stopzetten van loon is naar mijn mening dan gerechtvaardigd. Hier geldt: geen arbeid, geen loon.

Opschorten of stopzetten: verkeerde keuze kan niet worden hersteld

Rechters hebben al een paar keer uitgemaakt dat een werkgever geen herstel mogelijkheid heeft wanneer hij voor opschorting van loon heeft gekozen in plaats van stopzetting van loon. Terwijl hij stopzetting bedoelde.

In de praktijk worden hier regelmatig fouten gemaakt. Dus werkgevers opgelet: bij opschorting van loon is er recht op loon met terugwerkende kracht als de reden voor de opschorting is weggenomen. Maar bij stopzetting van loon hoeft het loon niet met terugwerkende kracht te worden uitbetaald. Realiseer je dus het venijnige verschil tussen opschorten en stopzetten van loon.

Meer weten?

Door anderen gelezen: