Francisca is meer dan 25 jaar meester in arbeidsrecht en privacyrecht

Arbeidsrecht

Je wilt graag een fijne en productieve samenwerking. Arbeidsconflicten, reorganisaties en andere arbeidsrechtelijke kwesties zijn vaak onaangenaam voor alle betrokkenen. Het is prettig als je ondersteuning kunt krijgen van iemand die betrokken, praktisch en oplossingsgericht is. Iemand die niet alleen naar de juridische aspecten kijkt, maar oog heeft voor alle andere belangen die meespelen. Je hebt iemand nodig die zich met volle toewijding inzet voor een oplossing, maar een procedure niet schuwt als het niet anders kan. Iemand die nuchter blijft en de ervaring en expertise heeft om te zien wat wel en niet mogelijk is. 

Francisca staat werkgevers en werknemers bij in het arbeidsrecht. Ze zet zich in arbeidsconflicten zo praktisch mogelijk op te lossen. Ze adviseert werkgevers en werknemers over alle arbeidsrechtelijke kwesties. Ook begeleidt Francisca bedrijven bij reorganisaties. Ze adviseert over cao recht en medezeggenschap. Ze adviseert daarnaast onder meer over effectief dossiermanagement. 

Privacyrecht

Privacywetgeving zoals de AVG raakt iedere organisatie. Je wilt als kleine of grote organisatie graag aan de wetgeving voldoen. Maar dan wel op een haalbare manier. Je hebt iemand nodig die praktisch is. Je wilt een jurist /privacy officer die de vertaalslag kan maken van complexe compliance vraagstukken naar concrete en realistische stappen. Iemand die zich niet gek laat maken door de AVG, die kritisch s maar toch ook blijft denken in termen van mogelijkheden. Je hebt behoefte aan een expert die ervoor zorgt dat de AVG toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen in jouw organisatie. 

Francisca is CIPP/E gecertificeerd privacy recht jurist. Ze is lid van de Privacy Community Syntyche. Ze helpt grote en kleine organisaties AVG compliant te worden en te blijven.

Workshops 

Francisca geeft graag in company workshops over arbeidsrecht en privacy recht. Haar workshops zijn altijd levendig, vol met praktijkvoorbeelden. 

Francisca persoonlijk

Voor Francisca staan aandacht en betrokkenheid centraal. Ze bouwt graag een goede onderlinge relatie op met haar cliënten. Francisca vindt het leuk om bij haar cliënten de rol van sparring partner en vertrouwensrol te vervullen. En verder te kijken dan alleen de juridische context. 

Francisca is van mening dat het recht tegenwoordig nodeloos ingewikkeld is en de kwaliteit van wetgeving vaak te wensen overlaat. Zij ziet het als haar missie om cliënten praktische oplossingen aan te bieden, waar jij als cliënt mee verder kunt. Ze geeft geen ellenlange adviezen met tien opties waar je als cliënt dan vervolgens zelf uit moet kiezen. Betrokken, praktisch en effectief. Dat zijn de kernwaarden waar Francisca in haar advisering voor staat. 

Wil je vrijblijvend kennis maken?