PRIVACYRECHT

AVG verduidelijkt

Je wilt als organisatie of onderneming aan de AVG voldoen. Niet alleen omdat het moet. Je komt als onderneming of organisatie professioneel en betrouwbaar over wanneer je kunt aantonen dat je zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Maar het moet wel realistisch zijn. Je kunt geen tonnen uitgeven aan AVG compliance. 

Er is veel onduidelijkheid en verwarring over de AVG. Te vaak wordt geroepen “dit mag niet van de AVG” zonder dat echt gekeken wordt of dit wel klopt. 

Francisca Boel staat een menselijke en nuchtere benadering van de AVG voor. Zonder drama’s zoals klassenfoto’s van kinderen met zwarte balken voor hun gezicht. 

Zij helpt ondernemingen om op een praktische manier stapsgewijs te voldoen aan de AVG. Francisca Boel doet privacy compliance projecten voor grote en kleine organisaties in verschillende branches:

  • Hotels
  • Industriële sector
  • Arbodienstverleners
  • Modebranche
  • Woningbouwverenigingen
  • Marketingbureaus

Francisca Boel zorgt er voor dat er een goede AVG basis wordt gelegd in jouw organisatie. Ze stelt de juiste documenten op, zodat jouw onderneming kan aantonen dat je onderneming aan de AVG voldoet. Ze zorgt voor het creëren van AVG- besef bij je medewerkers. Want met alleen papieren documenten ben je er nog niet.

Francisca Boel hanteert redelijke tarieven. Vaak begint ze met een nulmeting van ongeveer anderhalf uur. Aan de hand daarvan kan ze een concrete offerte uitbrengen zodat je vooraf precies weet wat de kosten zijn. 

Wil jij weten of je organisatie aan de AVG voldoet? Wil je praktisch advies hoe beter met de AVG om te gaan? 

Francisca Boel: meester in arbeidsrecht en meester in privacyrecht met meer dan 25 jaar ervaring. Haar expertise helpt haar een juridisch probleem snel en effectief op te lossen. Ze wil graag je sparring partner en vertrouwenspersoon zijn.