Prijzen

Bij mij geen uurtje factuurtje. Tenzij u dit zelf wilt. Ik streef naar een duurzame relatie. Laagdrempelig, zodat u niet schroomt me te bellen voor advies. Ik ben graag uw “sparring partner”. Op deze manier kan ik een probleem of vraagstuk vanaf het begin begeleiden. Dat is efficiënt en scheelt extra kosten. Het achteraf oplossen van een verkeerd opgestarte zaak kost namelijk vaak aanzienlijk meer tijd en dus geld.

Ik houd mijn kosten laag. Geen dure overhead. Ik laat dit aan u ten goede komen door middel van redelijke prijzen. Ik streef ernaar toegevoegde waarde te hebben voor u. Bij mij kiest u zelf welke prijsafspraak het beste bij u past.

Enkele voorbeelden van de afspraken die kunnen worden gemaakt:

1. Helpdesk abonnement: voor een vaste abonnementsprijs per maand kunt u me onbeperkt bellen voor alle korte vragen.

2. Integraal abonnement: afhankelijk van een inschatting van de hoeveelheid werk kunt u tegen een vaste maandelijkse abonnementsprijs onbeperkt juridisch advies inwinnen. Inclusief procedures, exclusief kosten van derden zoals griffierechten en deurwaarderskosten. Dit is maatwerk.

3. Vaste prijzen: 
Afhankelijk van de aard van de zaak kunnen vaste prijzen overeengekomen worden, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent.

4. Uurtarieven:
Indien u liever met uurtarieven werkt variëren mijn uurtarieven afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, het financiële belang van de kwestie etc. Voor starters en werknemers maak ik afspraken die o.a. afhankelijk zijn van draagkracht. Voor Goede Doelen Instellingen hanteer ik een MVO tarief.

Alle hier genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Voor vragen over prijzen, prijsafspraken, et cetera wil ik u verwijzen naar contact.

Ga naar contact